Direct Inschrijven

Inschrijving

Preventie Conferentie 2016
Inschrijven
Preventie Conferentie 17 november 2016

‘Op weg naar een vitaler Leiden'

Versnippering opheffen, energie bundelen

#
Op donderdag 17 november a.s. wordt de vijfde Preventieconferentie georganiseerd in de Stadsgehoorzaal te Leiden. Deze regionale, Leidse editie is mede mogelijk gemaakt door het Transformatieteam van de Gemeente Leiden. Spelers uit deze regio buigen zich zich gezamenlijk over de vitalere toekomst van hun wijkbewoners, patiënten, werknemers, studenten en leerlingen. Naast een overzicht van de huidige staat van de Leidse gezondheid en vitaliteit wordt er een overzicht geschetst van interessante lopende trajecten en initiatieven. Waar en hoe kunnen de Leidse partijen elkaar, domeinoverstijgend, vinden om gezamenlijk richting te geven aan plannen, nieuwe initiatieven voor een vitalere bevolking? Naast wethouders, bestuurders en professionals van zorg- en welzijnsorganisaties, regionale zorgverzekeraars en burgers van de regio Leiden zijn in de Stadsgehoorzaal het Leidse bedrijfsleven en onderwijs vertegenwoordigd. Mensen van buiten Leiden, een forum met onder meer leden van de Tweede Kamer en conferentiedeelnemers van buiten de regio spiegelen de Leidse ontwikkelingen aan andere ontwikkelingen in regio's in het land. Wat kunnen we leren van elkaar? Hieronder treft u het Programma aan. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Preventie Conferentie van 17 november a.s. Meld u hier aan!

#

De Preventieconferentie van 17 november is mede mogelijk gemaakt
door het transformatieteam van de Gemeente Leiden

Programma Preventieconferentie Leiden 17 november 2016

Stadsgehoorzaal Leiden
Breestraat 60, 2311 CS Leiden


11.30 Inloop met Lunch
12.25 - Opening Ferry Koper en Guus Schrijvers
         - 'Röntgenfoto' van de regio Leiden: overzicht van demografie, gezondheids- en
            vitaliteitssituatie van de Leidse regiobevolking, Annemarie van Dijk,
            GGD Hollands Midden
         - 'Den Haag', vitaliteit en regionalisering, Jack Hutten, VWS
         - Overzicht Internationale en Nederlandse (regio-) best practices, Guus Schrijvers
           en Ferry Koper

13.25 Korte pauze (water)

13.35 Sociaal Domein ontmoet Medisch Domein: Zorg en Zekerheid, Gemeente Leiden (wethouder Roos van Gelderen) en de Proeftuin regio Leiden Gezonde Zorg, Gezonde Regio geven aan waar en hoe zij gezamenlijk op weg gaan naar vitalere inwoners in de regio Leiden. Ze vertellen hoe ze daartoe elkaar meer gaan vinden en de samenwerking gaan bevorderen tussen burger, sociaal en medisch domein.

14.30 Pauze (koffie, thee)

14.45 Acht flitspresentaties door partijen uit: Leiden, Alphen aan de Rijn en omgeving:
- GGD Hollands Midden: Sjaak de Gouw,
- Alphen aan de Rijn: Wethouder Zorg en Welzijn Han de Jager
- Libertas: Ineke van der Zande
- Weight Watchers in de wijk: Marieke de Wolf
- Radius en Thuis Afgehaald: Frank van Rooij en Marieke Hart
- Vitatliteitscentrum071/Hogeschool Leiden: Erik Baars
- Leyden Academy: Marieke van der Waal
- Burgerinitiatief Ouderencontact Profburgwijk: Carolien Polderman, Ton Polderman

De vertegenwoordigers van deze partijen houden tijdens de conferentie een korte presentatie over recente ontwikkelingen in hun organisatie en geven hun visie op een vitalere regio. Waar werken ze naartoe? Wat brengen ze mee? Met welke partijen willen ze optrekken op weg naar een vitalere regio?

15.50 Korte Wrap up, aankondiging van hoe verder?

16.00 Spiegelgesprek: forum van personen van buiten Leiden: Kamerleden, o.m. Hanke Bruins Slot (CDA) en Agnes Wolbert (PvdA), Guus Schrijvers, Corné van Asten (directeur Syntein) en toppers uit de zaal reflecteren op de Leidse inbreng van de middag en de gezamenlijke plannen. Het forum plaatst de ontwikkelingen in Leiden in inhoudelijk en nationaal in perspectief, stellen vragen, vullen aan met andere regio-ervaringen. Interactie met sprekers en publiek. Wordt verder ingevuld.

16.30 Hapje/drankje en ondertekening Pledges door partners van het NPP Alles is gezondheid.

Op weg naar een vitaler Leiden:
Versnippering opheffen, energie bundelen!


Marieke de Wolf
Guus Schrijvers
Ferry Koper
Preventie Conferentie 17 november 2016Mogelijk gemaakt door